Borsfa Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános IskolaHorvát művészeti találkozó 2017 04 05


2017. április 5-én került megrendezésre a már hagyománnyá vált
horvát nemzetiségi iskolák művészeti találkozója a Borsfai Fekete István Általános Iskolában. A határon túlról érkező Domašinec és Draškovec iskola tanulói mellett felléptek a murakeresztúri, bázakerettyei és a borsfai diákok is. Muramenti táncok, dalok, bábjáték, mazsorett előadás és szavalatok színesítették a programot. A nagyszabású bemutatón a horvát-magyar barátság tovább erősödött. A műsor utáni fogadáson a gyerekek ismerkedtek egymással, a nyelvi tudásukat gyakorolhatták és bővíthették.Víz világnapja 2017 március 22

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
Iskolánk tanulói rajzokkal és vetélkedővel emlékeztek meg erről a napról.

Tisztelt Szülők!

A leendő általános iskolások 1. évfolyamra történő beíratása
2017. április 20-án (csütörtökön) és 21-én (pénteken)
8.00 – 19.00 óra között lesz az iskola Titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet
• óvodai szakvélemény,
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

- Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet)
- Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ szám/,
- Adószám (ha van)
- Okmányirodai igazolás a Diákigazolványhoz való fényképezésről

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

TÁJÉKOZTATÓ a beíratkozáshoz!


2017 március 15.

Mindenki számára emlékezetes marad  Iskolánk megemlékezése 1848 március 15-éről.
A  magyar forradalom hazánk újkori történetének meghatározó eseménye. Ekkor az ország már hosszú ideje a Habsburg- birodalomhoz csatolt állam volt, de nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud nemzeti érdekeinek megfelelő politikát folytatni. A változásokért való küzdelem első lépése volt március 15, majd ezt követően a szabadságharc. Ez a nap ettől kezdve jelkép lett: a kivívott szabadság, és az elveszetett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.2017  Farsang


A szokásoknak megfelelően az iskola talán legvidámabb rendezvénye került megrendezésre idén is a kultúrban. A diákok mind egyénileg és csoportosan is nagyon színvonalas és szórakoztató előadással lepték meg a közönséget. A nevelők sem maradtak ki a színvonal emeléséből, és műsorral készültek.

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2017  Magyar kultúra napja

2017. január 22-e a magyar kultúra napja. A diákok és nevelők közösen szavalták el a Szózatot.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...
2017  Fekete István napi megemlékezés és vadetetés

Az iskolánk névadója előtt tisztelegve rövid műsorral emlékeztünk. A diákok rajzokat, maketteket készítettek, valamint saját verseket írtak. A diákok helyezésüknek megfelelően jutalmakat vehettek át. Köszönjük minden kisdiáknak a gyönyörű munkákat. Két csoportban a Haraszti dámkertbe vadetetésen vehettek rész diákjaink.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...
2016  Kinder sport verseny

Diákjaink sikeresen neveztek a Kinder rendezésével indított Kinder Sport versenysorozaton.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016  Karácsonyi ünnepély

Az iskola tanulói idén is színvonalas karácsonyi műsorral kedveskedtek diáktársaiknak és a megjelent vendégeknek. Az iskolai énekkar tagjai gyönyörű karácsonyi dalokkal fokozták a karácsonyi hangulatot.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016  Adventi gyertyagyújtás

Karácsony közeledtével iskolánkban, a karácsony előtti hetekben kerültek meggyújtásra az adventi koszorú gyertyái. A diákok és az énekkar minden héten műsorral kedveskedett a jelenlévőknek, és ünnepélyes keretek között gyújtottuk meg a gy. Az utolsó gyertya meggyújtásakor iskolánk nevelői is műsorral készültek.
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016  Karácsonyi projekt

 Idénis eljött a karácsonyi készülődés ideje. Minden osztály tablókat készített, mézeskalácsot sütöttek, valamint az iskolát is feldíszítették. A faliújságunk is karácsonyi díszítést kapott.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016  A Mikulás kabalája előadás

Karácsony közeledtével fiatal diákjainknak az iskola színpadi műsorral kedveskedett. A Szegedi Látványszínház Közhasznú Egyesületszíni Társulat kiemelkedő színvonalú produkciót adott elő a Mikulás kabalája címmel. A diákok nagyon élvezték az előadást, melybe a színészek a diákokat is bevonták.
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...
2016  Mikulás ünnepség

A Mikulás két krampuszával együtt megérkezett iskolánkba is nagy örömet szerezve ezzel kis diákjainknak. Az ünnepségen a legkisebb diákok osztályfőnökükkel közösen műsorral kedveskedtek piros ruhás vendégünknek és természetesen többi diáktársuknak. A Mikulás a műsor végén minden gyermek ajándékot kapott.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016  Népdaléneklési verseny

Gyönyörű hangú diákjaink népdaléneklési versenyen mutatták meg tehetségüket a zsűrinek és a résztvevőknek.
 


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016 Október 23-ai ünnepély


A kultúrban került megrendezésre az iskola október 23-ai ünnepélye. A diákok színvonalas műsorral fejezték ki tiszteletüket.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016 Az aradi vértanúk emlékére tartott ünnepély


Az iskola udvarán került megrendezésre az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepély, melyen a diákok gyertyát gyújtottak a hősök emlékére.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016 Az állatok világnapja

Jókedvűen telt az intézményünkben az állatok világnapja. Iskolánk az alkalomhoz illő programokkal várta tanulóit. Diákok megmutathatták társaiknak kis kedvenceiket. Vendégül láttuk Lelkes Andrást, aki a kultúrban megtartotta a "Madarat tolláról, embert barátjáról" című előadását. 
 
A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

2016 Közös éneklés a zene világnapján

Az iskola énekkara színvonalas műsorral kedveskedett a diákoknak, valamint a műsor végén a diákok közös énekléssel ünnepelték a zene világnapját. 
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...
2016 Pécs - Nemzetiségi Iskolák Színjátszó Találkozója

Az iskola idén részt vett a Pécsett rendezett Nemzetiségi Iskolák Színjátszó Találkozóján.
 

A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...

Határtalanul Pályázat


A Határtalanul pályázat keretén belül szervezett "Zrínyiek nyomában" cimű kirándulásunk 2016. szeptember 13-tól 2016. szeptember 17-ig 16 hetedik osztályos tanulóval és két kisérő pegagógussal Horvátországba kerül megrendezésre.Előkészítő órák

Értékelő szakasz:

-Előkészítő órák: 2016. szeptember 5-6.
-Előkészítő tevékenység - Történelmi, hon- és népismereti vetélkedő: 2016. szeptember 9.Ezeken az órákon megismertettük a tanulókkal, a Határtalanul pályázat programját és felvázoltuk az útvonalat. Bemutattuk a gyerekeknek a Zrínyiek történelemben betöltött szerepét. Megismertettük velük Horvátország földrajzát, kultúráját, történelmét, népszokásait. A kiránduló tanulók műsort tanultak be, a Draškoveci iskolai tanulók meglepetésére.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Előkészítő tevékenység

A tanulók történelmi, földrajzi, hon és népismereti vetélkedőn bizonyították a témával kapcsolatos ismereteiket.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...A kirándulás helyszínei

Útvonal:

Draškovec -> Čakovec -> Kuršanec -> Vučetinec -> Zagreb -> Lovran -> Rijeka -> Bakar -> Kraljevica -> Šenkovec -> Goričan

A kirándulás időpontja: 2016. szeptember 13-tól szeptember 17- ig

 
 • Draškovec - Általános iskola
 • Čakovec - Zrínyi vár
 • Kuršanec - Zrínyi - emlékoszlop
 • Vučetinec - Szent György templom
 • Zagreb Katedrális - Zrínyi tér
 • Lovran - Szállás
 • Rijeka - Trsat vára, Ivan Zajc szobra, Színház, Kikötő
 • Opatija
 • Bakar – Zrínyi-Frangepán vár
 • Kraljevica – Zrínyi-Frangepán várkastélyok
 • Šenkovec - Szent Ilona kápolna, Zrínyiek temetkezési helye
 • Gorican - Mura folyó


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Értékelés

- Értékelő óra: 2016. szeptember 20.
- Bemutató előadás: 2016. szeptember 27.
- Témanap: 2016. szeptember 28.Ezeken az órákon a tanulók megosztották élményeiket egymás között. A kirándulás során készült képeket és videókat megtekintették. A felejthetetlen napokból fotókiállítást rendeztek.


A teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...Bemutató előadás


Az iskola hatodik osztályos tanulóinak előadást tartottak a 7.-es kiránduló gyerekek, prezentációs videófilm segítségével.

Beszámoltak a Horvátországban töltött napokról, a legemlékezetesebb pillanatokról.

Témanap


Összetartozás - Határtalanul projekt keretében zajlott az iskolába. Az egész napot átölelő program élvezetes volt, amely forgószínpad szerűen zajlott.


A nap állomásai:

 
1. Határainkon túl élő magyarság néprajza ( Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Őrvidék, Felvidék )
2. Határtalanul – Zrínyiek nyomában – horvátországi beszámoló 7. osztály
3. Népek dalai, zenéi.
4. Népviseletek, hagyományok
5. Muraközi táncok
6. Mozgásos népi játékok
7. Dráma játékok
8. Nemzetek konyhái – főzés és étel kóstolóA teljes galéria megtekintéséhez kérem kattintson ide...


A kirándulásról készült videó összeállítás 

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők!

A 2016/2017-es tanév Tanévnyitó ünnepségét 2016. szeptember 1-én /csütörtökön/ 8 óra 30 perckor tartjuk. Ezen a napon kerülnek kiosztásra a tankönyvek is. Tanítás nem lesz.

A tankönyv csomagok árai:

1-4. osztály: INGYENES

5. osztály: 14 420 Ft

6. osztály: 8 800 Ft

7. osztály: 13 265 Ft

8. osztály: 7 570Ft

 


A budapesti IX. kerületi Horvát Kissebbségi Önkormányzat meghívására iskolánk tanulói a horvátországi testvériskolánk tanulóival (Draškovec) közösen vettek részt az önkormányzat Húsvétváró programján.
a linkre kattintva nézzétek meg!  10 perc 17 másodpercnél kezdődik

www.mediaklikk.hu/video/hrvatska-kronika-2016- 03-30-i-adas/Tisztelt Szülők!
Tisztelt Adófizetők!

A borsfai „Iskolánkért” Alapítvány továbbra is várja a Személyi Jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását, melyet az iskola épületének karbantartására, tanulóink jutalmazására, programokon és versenyeken való részvételre fordítunk.

Adószámunk: 19274229-1-20
Bankszámlaszámunk: 11749046-20012278
Eddigi felajánlásaikat is köszönjük!

„Iskolánkért” Alapítvány kuratóriumaA Karácsonyi koncerten iskolánk tanulói is szerepeltek,
az alábbi linkre kattintva a youtubon is megnézhetitek őket nagyobb méretben
!

https://www.youtube.com/watch?v=OB8xOgx0rHk2015. november 17-én Zalaszentbalázson a 'Szép Zalában születtem"
országos népdaléneklési verseny megyei fordulóján az iskola
Búzavirág énekegyüttese ARANY minősítést ért el.
Kisegyüttes kategóriában a 2. osztályos kislányok EZÜST
minősítést kaptak.
Szóló kategóriában Lábodi Flóra 4. osztályos tanuló és Balázs
Barbara 6. osztályos tanuló is ARANY minősítést értek el.
Mindannyiuknak gratulálunk!