Borsfa Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola


A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0833

A projekt címe: Borsfai innováció

Elnyert támogatás: 56.500.000 Ft

A projekt időtartama: 2013. 03. 01. - 2015. 02. 28.

A munkaerő piaci sikeresség érdekében a konstrukció célja, hogy támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten többek között az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, életpálya építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot.
Részcéljaink az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása; magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, szaktantárgyi tanár továbbképzések megvalósításával. Diákjaink egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése, a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében. Továbbá környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek. Helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési oktatási feladatok megvalósításában. Digitális, sport-és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.

Programjaink:
- Egészségnapok
- Táborok: Erdei iskola, Sporttábor, Nyelvi tábor (angol, német és horvát nyelv)
- Informatika szakkör, Délutáni sport-és mozgásprogram
- Készségfejlesztés, konfliktuskezelési program
- Konfliktus-és agressziókezelési program
- Komplex közlekedési ismeretek (balesetmegelőzési ismeretek, egészségfejlesztés)
- Családi életrenevelést célzó program
- Dohányzásmegelőzést célzó program