Borsfa Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0105
 
A projekt címe: Borsfai Innováció a kompetencia tükrében
 
Elnyert támogatás: 20 408 180 Ft
 
A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
 
A pályázatban az óvoda és az iskolai is részt vett.
A projekt végrehajtásának ideje:
2009. augusztus 1 – 2010. augusztus 31.
A projektmenedzsment tagjai:
Holczerné Megyes Gabriella – projektmenedzser
Imre Tiborné – pénzügyi munkatárs
Bedőné Dani Zsuzsanna – projekt asszisztens
Szakmai vezetők:
Takácsné Vittman Erika (óvoda)
Bedő Helén (iskola)
A projektben résztvevő pedagógusok:
 
Takácsné Vittman Erika
Óvodai programcsomag alkalmazása, projekt, témahét szervezése, lebonyolítása, alapdokumentumok átdolgozása, tanfolyamokon való részvétel
Bődör Krisztina
Óvodai programcsomag alkalmazása, projekt, témahét szervezése, lebonyolítása, alapdokumentumok átdolgozása, tanfolyamokon való részvétel
Tóthné Novák Andrea
1. osztály matematika-logika kompetencia terület bevezetése, Projekt megszervezése, lebonyolítása, tanfolyamokon való részvétel
Bakonyi Pálné
2. osztály matematika-logika kompetencia terület bevezetése, tanfolyamokon való részvétel, Moduláris program kidolgozása (Ökoiskola, Erdei Iskola)
Gócziné Bedő Zuzsanna
4. osztály szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület bevezetése, 5. osztály tantárgytömbösített oktatás bevezetése, Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (magyar nyelv- és irodalom), Témahét megszervezése, tanfolyamokon való részvétel
Bedő Helén
5. osztály tantárgytömbösített oktatás bevezetése (matematika), moduláris program kidolgozása (Ökoiskola, Erdei Iskola), IKT stratégia elkészítése, alapdokumentumok átdolgozása, tanfolyamokon való részvétel
Hopp Marianna
6. osztály szociális-életvitel kompetencia terület bevezetése (osztályfőnöki óra), Témahét megszervezése, tanfolyamokon való részvétel
Dienesné Czigány Beatrix
Projekt megszervezése, lebonyolítása, tanfolyamokon való részvétel
Szabó Ágnes
5. osztály IKT kompetencia terület bevezetése (ének-zene), Projekt megszervezése, lebonyolítása, tanfolyamokon való részvétel
Holczerné Megyes Gabriella
Moduláris program elkészítése (Ökoiskola, Erdei Iskola), alapdokumentumok átdolgozása, tanfolyamokon való részvétel
 
 
Amit vállaltunk:
Óvoda:
Továbbképzéseken való részvétel
Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése
Projekt készítése (Ép testben, ép lélek; Karácsony projekt)
Témahét megtartása (Itt a Farsang áll a bál…)
Kirándulás (Budafai Arborétum, Katica Tanya)
Alapdokumentumok átdolgozása (Óvodai Program)
 
Iskola:
- Továbbképzéseken való részvétel
- Kompetencia alapú programcsomagok bevezetése(1., 2. osztály: matematika, 4. osztály: szövegértés-szövegalkotás, 5. osztály: info-kommunikációs technológiák alkalmazása ének-zene órán, 6. osztály: osztályfőnöki óra)
- Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (magyar nyelv- és irodalom)
- Tantárgytömbösített oktatás (5. osztály: matematika, magyar nyelv- és irodalom)
- Oktatási projekt készítése (7. osztály: Egészségnevelés projekt)
- Témahét megtartása (1-8. osztály: Fekete István Emlékhét)
- Modulszerű oktatás - Ökoiskola
- Új technikai eszközök (digitális tábla, laptop, projektor stb.) használata a tanórák 25 %-ában
- Erdei Iskola (5. osztály: Kis-Balaton)
- Alapdokumentumok átdolgozása (Pedagógiai Program, Helyi Tanterv)
- Info-kummunikációs stratégia készítése
 
A tanév során munkánkat folyamat-tanácsadó és mentorok segítették.
Beszerzésre került eszközök: meseládikó, laptopok, digitális tananyagok, szakkönyvek, tankönyvek, fejlesztő játékok, fejlesztő eszközök.
 
A pályázat 100%-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, melyet az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság finanszírozott.