Borsfa Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola
Fekete István Általános Iskola

HEFOP-3.1.3/B

HEFOP-3.1.3/B

A projekt azonosító száma: HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2009-05-0135./1.0
A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás eszközhátterének fejlesztése Borsfán
 
Elnyert támogatás: 7.304.302 Ft
 
Leírása: Intézményünkben elkezdődött egy innovációs folyamat, melynek folytatása napjainkban is zajlik. Ehhez szervesen kapcsolódóan a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, ahol módszertani kultúrájuk gazdagodott. A beszerzett eszközök használata még gyorsabbá tette ezt a folyamatot, generálva az igényeket is a folytatáshoz.
Elsőrendű célunk volt, hogy a kompetencia alapú oktatási programok, oktatási programcsomagok, digitális tananyagtartalmak, valamint ezek megjelenítéséhez szükséges eszközök: laptopok, digitális táblák eljussanak intézményünkbe, a pedagógusok tanítási órákon használhassák ezeket elsőrendűen alkalmazkodva a tanulók egyéni haladási üteméhez, képességfejlesztéséhez.
Beszereztük a kompetencia alapú oktatás szempontjából fontos anyagokat, demonstrációs segédleteket digitalizált illetve nyomtatott formában, valamint a használatukhoz szükséges eszközöket is. Továbbá fejlesztő eszközöket, játékokat, tanítást-tanulást segítő szemléltető eszközöket vásároltunk.
Projektünk elsőrendűen kiemelt célcsoportja: iskolánk tanulói, de rajtuk keresztül a szülők is bevonhatók a fejlesztési folyamatokba és a diák-pedagógus-szülő kapcsolatok is mélyülhetnek, újabb tartalmakkal telítődhetnek.
Úgy gondoljuk, hogy a kompetencia alapú oktatási program bevezetése eredményeket képes majd felmutatni és ezzel a tanulók pályaválasztását is elősegíthetjük. Fontos, hogy egyenlő esélyeket tudunk biztosítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára is, ezzel megalapozva az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
 
A pályázat 100%-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, melyet az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság finanszírozott.